Poradíme:

Telefonické, mailové poradenstvo v oblastiach problematiky čerpania zdrojov z EŠIF, v oblasti spracovania programov rozvoja obcí a miest, v problematike finančných analýz.