Plánujete financovať svoj projekt
z eurofondov alebo iných podpôr?

Iba dobre napísaný projekt
má šancu na schválenie

Pomôžeme Vám zvládnuť
komplexne celý proces

Naše služby pre Vás

Informujeme

Aktuálne výzvy z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF),  finančných mechanizmov a výzvy na poskytnutie dotácií a  grantov

Vypracujeme za vás

Spracovanie kompletnej dokumentácie žiadosti s prílohami, žiadostí o platbu, monitorovacích správ, finančnej analýzy, PHSR

Poradíme

Telefonické, mailové poradenstvo v oblastiach problematiky čerpania zdrojov z EŠIF, spracovania programov rozvoja obcí

AKÉ SÚ MOŽNOSTI FINANCOVANIA PROJEKTU?

Získať prostriedky z eurofondov

je pomerne zdĺhavý a namáhavý proces, komplikovaný množstvom procedúr a povedzme si to rovno – aj byrokratickými prieťahmi. Podmienky boli nastavené tak, ako sú nastavené, ale napriek tejto skutočnosti žiadatelia majú možnosť, možno neopakovateľnú, získať tie najefektívnejšie zdroje, čo stojí za námahu.

15
rokov skúseností

KEDY MUSÍM PODAŤ ŽIADOSŤ?

Čas sú peniaze

Veľa času zaberie monitoring možností získať zdroje z Európskych fondov. Každú výzvu je potrebné nielen včas zachytiť ale aj vyhodnotiť vhodnosť podmienok čerpania zdrojov – tieto sú podľa jednotlivých programov odlišné.

V každej fáze projektu sme tu pre Vás

Príprava projektu
Spracovanie žiadosti o NFP
Realizácia projektu