WHAT WE OFFER

O nás :

Spoločnosť EFO Consulting, s.r.o bola zapísaná v Obchodnom registri SR dňa 26.5.1997, Oddiel Sro, Vložka č.4516/S. Konateľ spoločnosti bol v roku 2005 zakladateľom neziskovej organizácie TERRA GRATA n.o. a  iniciátorom vytvorenia portálu

www.e-obce.sk, ktorý vytvoril ďalší zakladateľ neziskovej organizácie a následne bezplatne vložil do majetku neziskovej organizácie. 


Prevažujúcou činnosťou je poradenstvo a spracovanie žiadostí o poskytnutie NFP z EŠIF a žiadostí o poskytovanie a dotácií pre samosprávy a podnikateľský sektor.

Od svojho vzniku bola podstatnou cieľovou skupinou činnosti spoločnosti samospráva. Pre obce a mestá boli spracovávané žiadosti o NFP, dokumenty prikladané ako podmienky oprávnenosti žiadostí aj samostatné dokumenty.

Consulting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Trainning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Accounting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

WHO ARE WE?

We Help & Guide You To Achieve Success

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for .

u00a0

Build together

Our Team

Darth Vader

Digital Overlord
I'm cool and I know it.

Darth Vader

Digital Overlord
I'm cool and I know it.

Britney

Digital Marketor
I'm cool and I know it.

John Doe

Designer
I'm cool and I know it.