EFO Consulting, spol. s r. o.

Partizánska cesta 97

974 01 Banská Bystrica

Telefonický kontakt

Tel.: 00 421 48 414 53 00

00 421 48 414 52 99

Fax: 00 421 48 414 52 99

Mobil: 00 421 903 50 73 99

Elektronický kontakt

Email:efo@efo.sk

Daňové údaje

IČO: 36 021 075

DIČ: 2020997528

Informácie o fondoch EÚ a dotáciách pre Vás