Spoľahlivosť a bezpečnosť informácií

Informácie obsiahnuté na týchto stránkach sa zakladajú na informačných zdrojoch, o ktorých sme presvedčení, že sú hodnoverné. Spoločnosť EFO Consulting, spol. s r. o. nezodpovedá za správnosť a úplnosť uvádzaných informácií, ako aj nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté pri využívaní informácií obsiahnutých na týchto stránkach.

Web stránka môže obsahovať aj hypertextové odkazy na stránky tretích strán. Tieto odkazy sú poskytované ako príležitosť získať ďalšie informácie pre návštevníka stránky. EFO Consulting, spol. s r. o. však nezodpovedá za bezpečnosť, alebo správnosť web stránok tretích strán. Prístup na stránky z hypertextových odkazov je na vaše vlastné riziko.

Autorské práva

Materiály zobrazené alebo uvedené na tejto stránke vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky, zariadení, kódu a obecného vzhľadu servera sú predmetom autorských práv vo vlastníctve spoločnosti EFO Consulting, spol. s r. o. copyright © 2007. Publikovanie a rozmnožovanie materiálov www.efo.sk nie je možné bez písomného súhlasu vydavateľa.

EFO Consulting, spol.s r. o.

Informácie o fondoch EÚ a dotáciách pre Vás